Lodowisko

  • Bezpieczni na lodowisku

    Bezpieczni na lodowisku

    Sezonowe lodowiska pojawiają się jak grzyby po deszczu, a z nimi liczne wypadki wynikające z braku rozsądku użytkujących. Towarzystwa ...