Niedocukrzenie

  • Hipoglikemia

    Hipoglikemia

    Hipoglikemia, zwana potocznie niedocukrzeniem, to niebezpieczny w skutkach stan, w którym ilość glukozy we krwi spada poniżej 55 mg/dl (3,0 ...

  • Padaczka

    Padaczka

    Padaczka (inaczej epilepsja) to przewlekły zespół chorobowy, którego istotą są samorzutne, powtarzające się napady padaczkowe, pojawiające ...