Nova ring

  • Uczulenie na salicylany

    Uczulenie na salicylany

    Salicylany, czyli estry kwas salicylowego, występują w żywności i wielu lekach. Osoby uczulone powinny zachować szczególną ostrożność,

  • Zespół Aperta

    Zespół Aperta

    Zespół Aperta to grupa uwarunkowanych genetycznie wad wrodzonych, będących wynikiem mutacji zachodzącej z częstotliwością ok. 1 : 65 000. W ...