Parasomnie

  • Bezsenność

    Bezsenność

    w Sen

    Bezsenność to zaburzenie polegające na zmniejszonej ilości lub jakości snu, objawiające się trudnościami w zaśnięciu, brakiem uczucia ...