Pornografia

  • Czy porno szkodzi związkom?

    Czy porno szkodzi związkom?

    “Pułapka szatana”, „nasienie zła”, „piekielna fala deprawacji” – przeciwnicy pornografii bojkotują ją epitetami o dość ...