Transfuzja

 • Próba krzyżowa

  Próba krzyżowa

  Dzięki próbie krzyżowej wiemy, czy krew dawcy i krew biorcy są zgodne. Wiedza ta jest priorytetowa dla prawidłowego przeprowadzenia transfuzji ...

 • Grupa krwi

  Grupa krwi

  Nie jest odrębna dla każdego człowieka, albowiem dziedziczymy ją od rodziców. Znajomość grupy krwi nie jest niezbędna w codziennym życiu,

 • Kordocenteza

  Kordocenteza

  Kordocenteza jest ważnym badaniem diagnostycznym, dzięki któremu możemy się wiele dowiedzieć o stanie zdrowia naszego nienarodzonego malucha.

 • Sepsa

  Sepsa

  Sepsa, zwana też posocznicą lub zespołem ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS), to specyficzna reakcja organizmu na zakażenie patogenami ...

 • Wirusowe zapalenie wątroby typu B

  Wirusowe zapalenie wątroby typu B

  Wirusowe zapalenie wątroby typu B, nazywane również żółtaczką wszczepienną, to choroba zakaźna wywołana zakażeniem wirusem HBV (ang.