Trombocytopenia

  • Małopłytkowość

    Małopłytkowość

    Małopłytkowość, zwana inaczej trombocytopenią, to stan, w którym dochodzi do spadku liczby płytek krwi poniżej normy wynoszącej 150 ...