Zaburzenia neurologiczne

 • Polineuropatia

  Polineuropatia

  Polineuropatia, czyli zapalenie wielonerwowe, to zespołem objawów wynikających z uszkodzenia licznych nerwów obwodowych, przekazujących ...

 • Zespół Aspergera

  Zespół Aspergera

  Zespół Aspergera należy do spektrum autyzmu, ale jego mianem określa się łagodniejsze przypadki zaburzeń całościowych, w których zasadniczo ...

 • Wstrząśnienie mózgu

  Wstrząśnienie mózgu

  Wstrząśnienie mózgu to krótkotrwałe zaburzenie czynności pnia mózgu, wynikające z urazu głowy, ale nie wiążące się z poważnymi ...

 • Dystonia

  Dystonia

  Dystonia to zaburzenie polegające na występowaniu mimowolnych skurczów grup mięśniowych, powodujących spazmatyczne wyginanie różnych części ...

 • Agnozja

  Agnozja

  Agnozja to zaburzenie zdolności rozpoznawania znanych bodźców i elementów otoczenia, przy jednoczesnym braku zaburzeń sensorycznych,

 • Dysfagia

  Dysfagia

  Dysfagia to zaburzenie polegające na znacznym utrudnieniu lub całkowitej niemożności przełykania pokarmów stałych, rozdrobnionych, płynów, a ...

 • Stwardnienie rozsiane

  Stwardnienie rozsiane

  Stwardnienie rozsiane (SM z łac. sclerosis multiplex) to przewlekła choroba centralnego układu nerwowego, która rozwija się w następstwie ...

 • Zespół Angelmana

  Zespół Angelmana

  Zespół Angelmana to schorzenie neurogenetyczne, występujące z częstotliwością około 1 na 20 tysięcy żywych urodzeń i w większości ...