Ziarniniakowatość

  • Ziarniniak Wegenera

    Ziarniniak Wegenera

    w Choroby

    Ziarniniak Wegenera to choroba systemowa z grupy martwiczych zapaleń naczyń krwionośnych, atakująca małe i średnie tętnice (rzadziej żyły i ...